Disclaimer Singlesdaydeal.nl

Iedereen die het gebruik maakt of www.singlesdaydeal.nl bezoekt krijgt hierbij toegang tot de website. Hierna te noemen teksten, foto’s en aanbiedingen.

De aanbieding(en) en/of korting(en) die aangeboden worden, worden zo vaak mogelijk ververst en door ons worden aangevuld. De getoonde aanbieding(en) en/of korting(en) geldt alleen voor transacties die geheel online worden gedaan.

Aansprakelijkheid

www.singlesdaydeal.nl is niet aansprakelijk voor websites van derden en de informatie die daarop getoond word, waaronder mede begrepen de websites van de webwinkels die getoond worden op Singlesdaydeal.nl.

Singlesdaydeal.nl is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, daarnaast is er ook geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.

De inhoud van de website van Singlesdaydeal is met de grootste zorg samengesteld. www.singlesdaydeal.nl kan niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Daarnaast is Singlesdaydeal niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie die door derden worden getoond op de website van Singlesdaydeal.

Singlesdaydeal.nl gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Singlesdaydeal.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat met pagina’s van deze website worden meegestuurd door de browser en op de hard schijf van uw pc wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Uitschakeling van cookies heeft tot het gevolg dat de website niet meer goed werkt, dit raden wij dus niet aan.

Alle informatie die op Singlesdaydeal.nl worden getoond vallen onder het intellectuele eigendom. Dit wil zeggen dat dit wordt beschermd door de nationale en internationale wet – en regelgeving, met betrekking tot het intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals website, toolbar en de dienstverlening. In geval van schending van deze intellectuele eigendomsrechten van www.singlesdaydeal.nl, eindigt het recht om gebruik te maken van de website en de aanbieding(en) en/of korting(en).

Wij houden het recht om deze disclaimer te wijzigen of aan te vullen.